TERUG NAAR HOOFDSCHERM

Bewustwording creëren over afval
daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.

Toen Niels werd gevraagd om voor te lezen tijdens de Kinderboekenweek antwoordde hij volmondig ‘ja’. Het thema van de Kinderboekenweek 2022 was Gi-ga-groen! ‘Hopelijk heb ik iets mee kunnen geven aan deze jonge generatie, maar we hebben als ‘grote mensen’ ook nog zat te doen. Als Programma Manager houd ik me hier dagelijks mee bezig. Ik richt me onder andere op het optimaliseren van de systemen en processen, zodat we straks in één oogopslag kunnen zien welke duurzame, circulaire oplossingen we hebben. Dit moet het voor ons en onze klanten eenvoudiger maken om de juiste keuzes te maken als het gaat om verduurzamen.’


Gi-ga-groen! Het thema van
de Kinderboekenweek 2022.


Gi-ga-groen!
Wat kunnen we doen om
de afvalberg te verkleinen?


‘Het is opvallend dat de kinderen allemaal ontzettend verbaasd en zelfs verontwaardigd reageren op het feit dat verpakkingen in de natuur belanden.’

Als je bij een bedrijf werkt dat zich oprecht inzet voor het milieu, dan heb je natuurlijk iets te vertellen. ‘Het was een hele leuke ervaring. Naast het voorlezen van een verhaal heb ik ook geprobeerd om aan de kinderen uit te leggen wat verpakkingen zijn en wat we (kunnen) doen om de afvalberg te verkleinen. Het is opvallend dat de kinderen allemaal ontzettend verbaasd en zelfs verontwaardigd reageren op het feit dat verpakkingen in de natuur belanden. ‘Misschien moeten de grote mensen terug naar school?’

Niels REMMERSWAAL
Programma manager Koninklijke Paardekooper Group