Producten zijn op basis van (toekomstige)
wet- en regelgeving niet meer toegestaan

12,8%

Producten zijn niet recyclebaar en/of
bestaan niet uit materialen van verantwoorde herkomst

Producten zijn op grote schaal recyclebaar en/of bestaan uit
bio-based materialen van verantwoorde herkomst

Producten zijn recyclebaar én bestaan uit meer dan 35% gerecycled materiaal of zijn herbruikbaar

Producten zijn veelvuldig herbruikbaar en traceerbaar in een circulair loopsysteem

Scroll naar beneden

0,4%

8,5%

35,2%

43,1%

ELEKTRICITEIT

bedrijfs- en leaseauto’s

TRUCKS

ELEKTRISCHE BEDRIJFS- en LEASEAUTO’s

GAS

ENERGIE
VERBRUIK
VERLAGEN

2022

2021

Stapsgewijze implementatie assortimentsindelingVerduurzaming van onze productenDaarom hebben we een assortimentsindeling opgezet waarmee onze producten op een eenduidige en overzichtelijke manier worden ingedeeld op de mate van duurzaamheid.

We willen ons assortiment aantoonbaar verduurzamen door slimme, circulaire verpakkingen, verpakkingssystemen en diensten te ontwikkelen.


ZONNEPANELEN KANTORENLED VERLICHTING PANDEN


GASLOZE STORES NA VERBOUWING


Project zero:  We nemen verschillende stappen om onze eigen afvalstroom te verminderen.

Duurzame nieuwbouw

We nemen stapsgewijs maatregelen
om onze bedrijfsvoering te verduurzamen en onze footprint te verlagen:


ELEKTRIsche bedrijfs- en leaseauto’s

ELEKTRICITEIT

TRUCKS

BEDRIJFS- en LEASEAUTO’s

GAS

2.130

22

1.740

420

632

2.293

11

1.539

508

704

Scope 3: CO2-uitstoot in de ketenOnder scope 3 emissies vallen alle emissies die wij veroorzaken door het inkopen van onze producten, maar ook vliegreizen en diensten, zoals externe transporteurs. Dit is uitstoot waar wij geen directe invloed op uit kunnen oefenen, maar wel bewuste keuzes in kunnen maken. In 2023 maken wij onze scope 3 emissies inzichtelijk, zodat we ook daar kunnen sturen op vermindering.


CO2-footprint 2021 vs. 2022
CO2 emissies (in ton)


Scope 1 en 2:
CO2-uitstoot van de organisatieDe belangrijkste bronnen van onze CO2-uitstoot zijn ons elektriciteits- en gasverbruik van onze panden en het diesel- en benzinegebruik van onze vrachtwagens en leaseauto’s. De grafiek hiernaast laat onze scope 1 en 2 CO2-footprint voor 2022 zien, onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling ten opzichte van 2021 weer. De CO2-footprint over 2022 (4.943 ton) is ruim 2% lager dan die over 2021 (5.055 ton). Deze daling zit vooral in het gasverbruik dat 10% lager is. Deze besparing zit in de Horti divisie, voornamelijk door de verhuizingen halverwege het jaar naar zuinigere panden. Daarnaast zien we een daling in de uitstoot van ons lease wagenpark, daaraan is te zien dat we dieselauto’s uitfaseren en steeds meer elektrisch gaan rijden. Een deel van onze elektriciteit komt van zonnepanelen op ons dak, het deel dat hieronder wordt weergegeven is niet hernieuwbaar opgewekt. Het grootschalig inkopen van groene stroom is dus een belangrijk actiepunt voor de komende jaren.


CO2-footprint 2022 (scope 1 en 2)
in percentages weergegeven


In 2023 herijken we op basis van deze data onze
CO2-reductiedoelstellingen en maken we een concreet plan van aanpak met de te nemen maatregelen.
Dit doen wij volgens de eisen van het ‘Science Based Target’ initiatief, waarmee we er voor zorgen dat onze doelstellingen voldoende bijdragen aan de reductie die nodig is om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen.

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om onze organisatie CO2-footprint zo klein mogelijk te maken.

ONZE CO2 FOOTPRINT


De impact van onze organisatie
5%

95%

PEF
PRODUCT VOETAFDRUK

OEF
OPERATIONELE VOETAFDRUK

milieU
impact

‘Aan de daling in de uitstoot van ons lease wagenpark is te zien dat we dieselauto’s
uitfaseren en steeds meer elektrisch gaan rijden.’

5/11

ENVIRONMENT

ENVIRONMENT

We verlagen onze
milieu-impact

We willen onze milieu-impact verlagen. Hierbij maken we onderscheid tussen onze Product Environmental Footprint (PEF) en Organisation Environmental Footprint (OEF).
Als groothandel met maar een klein deel eigen productie
komt bij benadering 95% van onze totale milieu-impact
van onze producten en 5% van onze organisatie.