TERUG NAAR HOOFDSCHERM

Een papieren tas
voor de ultieme Takumi beleving thuis.

‘Ik heb de gelegenheid gekregen om mezelf nuttig te maken in een prachtig familiebedrijf. Dit wil ik ook de volgende generaties meegeven.’

TOEKOMST

‘We gaan niet zo snel als we zouden willen, maar dat wisten we van tevoren. We staan voor een enorme uitdaging, maar elke stap vooruit is er één. We blijven ons de komende jaren onverminderd inzetten om de branche te verduurzamen. Dat doen we niet alleen, maar samen met onze leveranciers, partners en klanten. We hebben elkaar nodig om de beweging in gang te zetten en hoe meer mensen meedoen, hoe groter onze impact. Met dit verslag willen we onze duurzaamheidsprestaties zichtbaar maken en anderen inspireren. Daarnaast dient dit verslag als voorbereiding op de CSRD-richtlijn die een verplichte rapportage over 2025 voorschrijft.’


Hoogtepunten en spannende momenten 


‘Samen met onze partners, leveranciers en klanten hebben we in 2022 verschillende mooie projecten gerealiseerd, zoals de introductie van circulaire bekersystemen op festivals en evenementen, de samenwerking met CircularPET en een aantal markt- en klantspecifieke oplossingen, waaronder een herbruikbaar verszakje en onze Recy-hoes.
In dit verslag gaan we op deze projecten dieper in. 2022 kende ook de nodige uitdagingen. Zo werden we sneller dan verwacht geconfronteerd met het PFAS-verbod. We zijn toen per direct gestopt met de inkoop en levering van PFAS houdende artikelen. Het was een ‘bold decision’, waarvan we vandaag de dag nog steeds de gevolgen merken. Toch ben ik trots op het feit dat we als bedrijf dit soort beslissingen durven nemen. Het tekent waar we voor staan en dat we onze ambitie écht serieus nemen.’


Toekomstbestendig verpakkingsassortiment  

‘Ook hebben we speciale duurzaamheidteams opgericht voor de diverse markten waarin wij actief zijn. Elke markt heeft zijn eigen specifieke uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van veranderende wet- en regelgeving, technische ontwikkelingen, functionele eisen en trends. Doordat we georganiseerd zijn in verschillende markten, weten wij wat er speelt en kunnen we onze klanten (pro)actief helpen bij het samenstellen van een toekomstbestendig verpakkingsassortiment.’


Het zit in de familie 

‘Een andere belangrijke stap was het creëren van intern draagvlak. Het is een gegeven dat verandering gepaard gaat met weerstand. We maken winst, dus wáárom moeten we veranderen? Maar inmiddels is bij iedereen het besef geland dat we niet kunnen blijven doen wat we altijd deden. Sterker nog: steeds meer collega’s hebben een intrinsieke motivatie om met duurzaamheid bezig te zijn. Ik zie de bevlogenheid waarmee onze collega’s complexe, duurzame vraagstukken oppakken. Daar ben ik ontzettend trots op. Uitdagingen zijn kansen geworden. Die zienswijze is een belangrijke basis voor een goede duurzame langetermijnstrategie.’


‘We blijven ons onverminderd inzetten 
om de branche te verduurzamen. Dat doen we niet alleen, maar samen met onze leveranciers, partners en klanten.’

‘Een andere belangrijke stap was het creëren 
van intern draagvlak.
 Inmiddels is bij iedereen het besef geland dat we niet kunnen blijven doen wat we altijd deden.’

‘Maar dan moet er nog wel iets over te dragen zijn. We weten allemaal hoe de wereld ervoor staat. We kunnen niet op dezelfde manier door blijven gaan. Dat geldt voor alles en zeker voor onze sector. Als leverancier van verpakkingen is onze impact op het milieu groot, maar dat betekent ook dat we veel positieve impact kunnen maken door het anders te doen. We willen een beweging op gang brengen in de wereld van verpakkingen. We willen dé duurzame verpakkingsvoorloper worden.’

‘Wij willen met RESPECT positieve impact maken. Dit willen we bereiken door het verlagen van onze operationele footprint en de footprint van ons productassortiment, het ontwikkelen van circulaire systemen en door kennisdeling. In 2022 hebben we een assortimentsindeling ontwikkeld, waarmee we goed kunnen sturen  op het verduurzamen van ons assortiment en dat van de klant.’

LYANNE PAARDEKOOPER
CMO Koninklijke Paardekooper Group 

‘De eerste stap hiertoe is in 2019 gezet met het opstellen van onze duurzaamheidsstrategie RESPECT. Elke letter vertegenwoordigt een focusgebied. Zeven onderwerpen die wij belangrijk vinden en waarop onze dagelijkse bedrijfsvoering is gebaseerd. RESPECT vormt de basis voor onze transitie van handelsbedrijf naar purpose driven organisatie en vormt de rode draad in dit duurzaamheidsverslag.’