TERUG NAAR HOOFDSCHERM

Paardekoopers eerste duurzaamheidsverslag

‘Ook dit duurzaamheidsverslag is een belangrijke stap vooruit. We anticiperen hiermee op de CSRD-richtlijn die een verplichte rapportage over 2025 voorschrijft. Door nu al onze KPI’s vast te leggen, kunnen we straks nog beter onze voortgang laten zien. Verder zorgt het samenstellen van het duurzaamheidsverslag voor veel inzichten. Dat is op zich al waardevol. Doordat we nu alles overzichtelijk in één verslag hebben samengevoegd, kunnen we beter beoordelen of en waar we op de goede weg zitten, maar ook waar we eventueel nog te weinig aandacht aan besteden. Verder zie ik dit verslag als een mooi overzicht om onze collega’s te informeren en vooral te inspireren. Duurzaamheid doen we bij Paardekooper echt samen.’


Gezamenlijke taal


‘Verandering bereik je niet van de een op andere dag. We werken in een complex speelveld met verschillende, soms zelfs tegenstrijdige belangen. Een eerste belangrijke stap is het creëren van een ‘gezamenlijke taal’ als het gaat om duurzaam verpakken. We hebben hiervoor in 2022 een assortimentsindeling ontwikkeld om producten op een eenduidige en overzichtelijke manier in te delen op de mate van duurzaamheid. Deze gestandaardiseerde aanpak helpt ons bij het maken van analyses en plannen en geeft richting om te sturen op duurzaamheid, zowel intern als met onze klanten en leveranciers.’


ANDERS VERPAKKEN

De keuze voor een verpakkingsbedrijf zorgde in Susans omgeving voor wat verbaasde reacties. ‘Voor veel mensen gaan verpakkingen en duurzaamheid niet samen. Die aanname is niet helemaal juist, maar feit is wel dat er hier nog een hoop (milieu)winst te behalen is. Omdat Paardekooper zo’n brede klantenkring heeft, zag ik vooral een grote mogelijkheid om veel impact te maken. Met RESPECT willen we een positieve beweging op gang brengen in de wereld van verpakkingen, vanuit de intrinsieke motivatie dat het anders kan en moet. Ik zie duurzaamheid niet als een vak, het is een overtuiging. Als je eenmaal inziet dat duurzaamheid belangrijk is, dan kun je er niet meer omheen. Duurzaamheid vraagt om een andere manier van leven, ondernemen én verpakken. Die overtuiging is ook wat de familie Paardekooper beweegt, met de blik gericht op de toekomst.’


Impact maken met onze Recy-hoes,
plasticafval wordt bloemenhoes.

‘Duurzaamheid is geen vak, het is een overtuiging. Als je eenmaal inziet dat duurzaamheid belangrijk is, dan kun je er niet meer omheen.’‘Ook dit duurzaamheidsverslag is een belangrijke stap vooruit. We anticiperen hiermee op de CSRD-richtlijn die een verplichte rapportage vanaf 2025 voorschrijft.’

Susan is als Group Manager Duurzaamheid verantwoordelijk voor de uitrol en verdere ontwikkeling van de duurzaamheidsstrategie van Koninklijke Paardekooper Group. Hiervoor werkte zij ruim veertien jaar als duurzaamheidsadviseur voor verschillende bedrijven. ‘In mijn laatste klussen miste ik de lange termijn insteek, ik merkte dat ik graag op één bedrijf wilde kunnen focussen. Niet alleen advies geven, maar ook concrete resultaten zien, samen verder groeien en steeds meer positieve impact maken. Zo kwam ik vorig jaar bij Paardekooper terecht.’

Susan van Kruijsbergen
Group Manager Duurzaamheid KPG