TERUG NAAR HOOFDSCHERM

Wat is een LCA?
Life cycle assessmentAantoonbaar verduurzamenLife cycle assessment, methode voor het indentificeren en kwantifceren van:

•    de verbruikte grondstoffen en energie
•    het afval
•    de emissies, die in het milieu terechtkomen.

In alle stadia van de levenscyclus van het product. Van de winning van de grondstoffen tot aan de afvalfase zoals bijvoorbeeld verbranding of recycling.


‘De uitkomsten van het LCA-onderzoek helpen ons om verpakkingen (met dezelfde functie-eisen) te vergelijken, zodat we klanten kunnen helpen bij het maken van de juiste duurzame keuzes. We laten ons niet leiden door perceptie, maar door feiten. Zo helpen we bedrijven met het aantoonbaar verduurzamen van hun assortiment. Op basis van de uitkomsten van het LCA-onderzoek kunnen we ook nieuwe, duurzame materialen en verpakkingen ontwikkelen. Hierbij houden we uiteraard rekening met huidige en toekomstige regelgevingskwesties, zodat we onze klanten zo goed mogelijk kunnen adviseren voor een toekomstbestendig verpakkingsassortiment.’


‘We berekenen de milieu-impact van een verpakking aan de hand van een onafhankelijke, wetenschappelijke LCA-methode. Hierbij wordt de volledige levenscyclus van het product in kaart gebracht, van grondstofwinning tot end-of-life. Voor het verzamelen van de productgegevens gebruiken we technologisch relevante productkennis in combinatie met een forensische benadering. Het is namelijk niet altijd mogelijk om alle gegevens boven tafel te krijgen door de vele schakels tussen producent en gebruiker. Via de forensische methode komen we aan de benodigde data, zoals de exacte samenstelling van het product. Dit maakt product-milieuclaims veel betrouwbaarder.’


Duurzaamheid wordt kwantificeerbaar
dankzij onderzoek van The LCA Centre.

Where science meets packaging.
We achterhalen de milieu-impact
van verpakkingen.‘We laten ons niet leiden door perceptie, maar door feiten. 
Zo helpen we bedrijven met het aantoonbaar verduurzamen van 
hun assortiment.’ 

Dr. Alan Campbell ontwikkelde in samenwerking met onder andere Stichting Natuur & Milieu en verschillende academici de LCA-methode om de milieu-impact van verpakkingen te achterhalen. In 2019 promoveerde hij aan de Universiteit Twente op een forensische aanpak van Life Cycle Assessment. Deze forensische benadering maakt product-milieuclaims nog betrouwbaarder.

Dr. Alan Campbell,
Technical director The LCA Centre