TERUG NAAR HOOFDSCHERM

* De hoogte van de Afvalbeheerbijdragen wordt door het Afvalfonds vastgesteld en is te vinden op hun website (https://www.afvalfondsverpakkingen.nl/nl/tarieven). De tarieven voor 2023 bestaan enerzijds uit een tarief per kg, onder meer voor gebruikt plastic (€ 1,05), papier en karton (€ 0,012) en drankenkartons (€ 0,70). Voor zogenoemde SUP-verpakkingen geldt daarnaast een toeslag.
Deze toeslag bedraagt voor 2023 € 2,30 per 1.000 stuks voor onder meer drinkbekers, drankverpakkingen en SUP-voedselverpakkingen.
Welke producten gelden als SUP-verpakkingen wordt naar verwachting via een uit te brengen lijst inzichtelijk gemaakt door het Afvalfonds.


Beslisboom Heffingen Afvalfonds: 
welke partij is verantwoordelijk voor de afdracht van de Afvalbeheerbijdragen?*


In 2022 informeerden we 
onze klanten over de wijzigingen
van de afvalbeheerbijdrage.


AFVALBEHEERBIJDRAGE