Een veilige en plezierige werkomgeving bieden aan onze medewerkers is een belangrijk uitgangspunt voor het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers.
We hebben op onze locaties preventiemedewerkers. Zij hebben een belangrijke rol in het borgen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, onder andere door het ondersteunen van Paardekooper bij het voldoen aan de wettelijke voorschriften op het gebied van veilig en gezond werken.


Veiligheid op de werkvloer
Gelijke beloning bij gelijkwaardig werkAnalyse toont aan dat Koninklijke Paardekooper Group geen onderscheid maakt in beloning wat betreft sexe, ras, geaardheid, politieke voorkeur, parttime- of fulltime dienstverband, leeftijd of vaste en of bepaalde tijd contracten. Onderscheid wordt enkel en alleen gemaakt op basis van kennis, kunde, ervaring en prestaties.


Wij hechten veel waarde aan een inclusieve werkomgeving waarin alle (toekomstige) werknemers tot hun recht komen, ongeacht hun leeftijd, geloof, geslacht, seksuele geaardheid of (culturele) afkomst. Het vergroten van de diversiteit en inclusie vraagt om meer dan mooie woorden. Daarom werken we achter de schermen aan een beleid op dit gebied. Dit staat voor 2023 op de planning. 


Medewerkers diversiteit/inclusie


VITALE MEDEWERKERS

Samen met je collega’s meedoen aan een Viking Run, bootcampen na het werk of wielrennen. Onze PK Fans organiseren het hele jaar door activiteiten om gezond en fit te blijven. 


Bij werving en selectie wordt vanuit HR geen onderscheid gemaakt wat betreft sexe, ras, geaardheid, politieke voorkeur en/of leeftijd. Er wordt ten alle tijden gekozen voor de beste kandidaat wat betreft kennis, kunde en ervaring. Bij 2 gelijke kandidaten wordt gekeken welke kandidaat het meest complementair is aan het team.  


Onderscheid in sexe


YOUNG HORSES

Om te zorgen dat onze werkomgeving en arbeidsomstandigheden aantrekkelijk zijn en blijven voor jonge medewerkers hebben we in 2022 in al onze vestigingen brainstormsessies gehouden met ons jong talent. Onder de noemer ‘Young Horses’ zijn we met 60 van de 200 medewerkers onder de 35 jaar in gesprek gegaan. De brainstormsessies gingen over thema’s die jongeren belangrijk vinden. Uit deze sessies bleek dat het belangrijk is om perspectief op salarisgroei en doorgroeimogelijkheden te hebben. Daarnaast vindt de jonge generatie flexibele arbeidsvoorwaarden, zoals werktijden en locatie, belangrijk. De jonge generatie wil graag gezonde, duurzame keuzes maken en vindt een gezonde kantine en vitaal blijven belangrijk. Onze HR-afdeling is meteen met deze resultaten aan de slag gegaan, waardoor we met ingang van 2023 al een aantal van deze ideeën hebben doorgevoerd.


Scroll naar beneden

7,1

6,8

7,4

7,3

ZIEKTE VERZUIM
2021 / 2022

* aantal medewerkers is exclusief oproepkrachten en medewerkers hoezenfabriek

Aantal medewerkers*
2021/ 2022

Aantal VROUWEN
2021 / 2022

Goede doelen actie


 Elk jaar mogen onze medewerkers een goed doel nomineren 
dat in aanmerking komt voor een schenking van 1.000 euro. 
Uiteindelijk ontvangen vijf genomineerden de donatie.
In 2022 waren dit: 

Wij dragen bij aan positieve sociale impact door het actief nastreven van eerlijke en goede arbeidsomstandigheden 
binnen de gehele keten en ondersteunen lokale initiatieven, onder andere op het gebied van diversiteit en inclusiviteit.

SOCIALE IMPACT
Rick Douven

‘Als Productmanager Verpakkingen Horti ben ik mij bewust van de gigantische hoeveelheden grondstoffen die dag in dag uit voor de productie van hoezen, emmers, folies en dozen worden gebruikt. Mijn doel is om voor al mijn producten een duurzamer alternatief te creëren en te introduceren. Met behoud van de functionaliteit en de kwaliteit van de verpakking.’ 


HANS DE JONG

‘Duurzaamheid is winst
voor iedereen: voor ons
milieu, klanten en volgende generaties. Door klanten mee te nemen in onze duurzame verpakkingsoplossingen kan ik hieraan bijdragen en dat geeft me positieve energie!’ ‘Duurzaamheid is het streven om samen een stap de goede kant op te maken. Door met klant en producent samen te werken, met hetzelfde doel voor ogen, boeken we vooruitgang.’


Maarten Berteler

‘Duurzaam is voor mij een keuze met veel impact.’Evelien Deuring

NIELS REMMERSWAAL

‘Bij Paardekooper is ruimte om allerlei initiatieven te ontplooien rondom duurzaamheid. Iets dat ook in de turbulente tijden van het afgelopen jaar overeind bleef. Als tweede, maar zeker niet als minste, gaat Paardekooper ook duurzaam om met personeel. Mensen zijn belangrijk en krijgen alle aandacht en worden gezien als het kapitaal van de organisatie.’Randy Carrion

‘Duurzaamheid betekent bewust zijn van wat we doen voor de toekomst, samen maatschappelijk verantwoord werken in de verpakkingswereld.’Joost Huijsmans

‘Waar nodig en mogelijk, samen met de klant, op zoek naar duurzame oplossingen en/of alternatieven voor de bestaande producten. Al dan niet gedreven door wetgeving of omdat de klant zelf een verduurzamingsslag wil maken. Anderzijds: bepaalde aannames (plastic is slecht of papier is beter dan plastic) wegnemen door klanten via kennisoverdracht van de juiste wetenschappelijk onderbouwde informatie te voorzien.’duurzaamheid. ambassadeurs


Duurzaamheid doen we samen.
Onze ambassadeurs aan het woord.


We stimuleren talent en gezonde, 
duurzame keuzes.

RESPONS 2019
468 deelnemers

DE FAN-ergy

DE WERKGEVER

HET WERK

DE BAAN
IN TOTALITEIT

Dit vinden onze collega’s de drie belangrijkste thema’s waar we als organisatie aandacht aan moeten besteden.

RESPONS 2022
531 deelnemers

74%

EVENTS PK FANS


4,81%

3,08%

747

726

254

220


Onze mensen maken ons uniek


MEDEWERKERS TEVREDENHEID


Ons werk is
mensenwerk

CartoPaper aardappelverpakking Tuinderij Waog

7/11

PEOPLE

PEOPLE

Er zijn in 2022 15 sport events vanuit PK fans geïnitieerd
(padel, bootcamp, schaatsen, harbour run)


Onze mensen maken Paardekooper tot het unieke bedrijf
dat het is. Betrokken, ervaren aanpakkers en experts,
met lef en vooral veel passie.
Wij kijken om naar elkaar en
zorgen voor elkaar. Daarbij krijgen collega’s de mogelijkheid
om zichzelf te ontwikkelen en investeren we in talent.


Samen bouwen we verder aan ons familiebedrijf.
We gaan voor duurzame economische groei, door het actief nastreven van eerlijke en goede arbeidsomstandigheden binnen de gehele keten. Dit doen we door samen met onze leveranciers de supply chain te verbeteren.Daarnaast steunen wij lokale initiatieven die passen in ons duurzaamheidsbeleid.