DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2023

1%

7%

9%

33%

50%

Een belangrijke stap is het aannemen van Group Manager Circular Business, Elske Schotte. Dit geeft onze oplossingen voor herbruikbare systemen een vaste plek in de organisatie. 

Onze folie-expert Leo van der Meer

Elske Schotte
Group Manager Circular Business

‘Hoe wij de
toekomst zien? Zoveel mogelijk
herbruikbare verpakkingen,
in een circulair systeem, mits dit
de beste keuze is
op basis van een
LCA studie.’

‘Houdbaarheid en duurzaamheid is nu
net zo belangrijk als de beschermfunctie.’

Een circulaire samenwerking:
The Food Line-up
en Paardekooper

The Food Line-up, een B-Corp gecertificeerd zakelijk cateraar met een grote focus op impact, kijkt graag naar oplossingen die niet alleen zorgen voor minder plastic, maar die zeker ook zorgen voor minder afval. The Food Line-up wilde de SUP-wetgeving voor evenementen niet afwachten, maar zelf vooroplopen in een oplossing.

Samenwerken
aan verduurzaming:
Paardekooper x Schwartzmans

Folies worden op verschillende manieren gebruikt. Bijvoorbeeld als flowpack voor het verpakken van (voorgesneden) groenten, fruit, vlees en zuivel. Of als topseal op een bakje of schaal. Ook komkommers en broccoli zitten vaak in folie verpakt om voedselverspilling tegen te gaan. Verduurzamen van folie is ontzettend actueel en de ontwikkelingen op dit gebied staan dan ook niet stil.

Samen met Schwartzmans heeft Paardekooper een pilot uitgevoerd om het huidige assortiment te evalueren en te kijken naar mogelijke stappen om te verduurzamen. Dit hebben we gedaan door gebruik te maken van onze assortimentsindeling.

In de komende jaren willen we onze organisatie CO₂-uitstoot halveren.

Materialiteitsanalyse uitgevoerd om onze leidende thema’s te bepalen

UITFASEREN

BEWUSTER

METAAL

OVERIG

BIOBASED

PAPIER/KARTON

MULTI

PLASTIC

NIET RECYCLEBAAR

RECYCLEBAAR

GEEN VERPAKKING

WEL EEN VERPAKKING

BASIS

DUURZAMER

ELEKTRICITEIT

bedrijfs- en leaseauto’s

TRUCKS

ELEKTRISCHE BEDRIJFS- en LEASEAUTO’s

GAS

2023

(en de recyclesituatie in Nederland)

Exclusief horti divisie

% vERPAKKINGEN DAT RECYCLEBAAR
IS OP BASIS VAN DE OMZET

MATERIAALTYPEn VERPAKKINGEN
ALS % VAN DE OMZET

aandeel verpakkingen
% van omzet

Assortimentsindeling 2023
OP BASIS VAN OMZET

2022

2.265

27

1.489

323

388

2.182

22

1.740

389

584

CO2-footprint 2023 vs. 2022
CO2 emissies (in ton)


In de producten die
wij dagelijks op de markt brengen zit onze grootste impact.

Daarom hebben we onze assortimentsindeling ontwikkeld, waarmee we op basis van verschillende criteria, zoals wetgeving en richtlijnen, bepalen hoe duurzaam het specifieke product is. Zo weten we waar we staan en welke stappen we nog moeten zetten.

De beweging naar duurzamer verpakken is in volle gang. Niet alleen bij Paardekooper, ook de overheid, ondernemers
en consumenten zijn zich bewuster van verpakkingen, de materialen waarvan ze gemaakt zijn en de impact die dit heeft op het milieu.Het Circular Business Team van Paardekooper werkt aan herbruikbare verpakkingssystemen. Zo zorgen we dat we - naast ons reguliere assortiment - onze klant ook oplossingen kunnen bieden waarin ze keer op keer gebruik kunnen maken van dezelfde producten en tegelijkertijd ontzorgd worden.’

Het Circular Business Team is dé aanjager die de overgang van wegwerpverpakkingen naar herbruikbare verpakkingen mogelijk maakt. Samen met een interdisciplinair team van experts en in nauwe samenwerking met onze divisies en partners werkt zij aan de ontwikkeling van innovatieve circulaire concepten voor herbruikbare verpakkingen. Denk aan totaaloplossingen voor herbruikbaar servies, bekers en e-commerce verzendverpakkingen inclusief statiegeld, en aan bijvoorbeeld pooling oplossingen voor bloemenemmers en kratten.

Wet- en regelgeving worden continu aangescherpt en consumenten worden gewezen op hun verantwoordelijkheid om te kiezen voor betere verpakkingen. Al meer dan tien jaar is ons onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksbureau The LCA Centre, opgericht door dr. Alan Campbell, de plek waar wij materialen testen, life cycle assessments uitvoeren en de impact van onze verpakkingen meten. Zo kunnen we onze producten factbased verduurzamen, klanten adviseren en tijdig inspelen op veranderende wet- en regelgeving. Met deze data kunnen we ook goed Green Claims onderbouwen. Hierin is technische en specifieke kennis met PhD-level studie en een ruime ervaring noodzakelijk.

De grootste impact van onze organisatie zit niet in onze panden, maar in de producten die wij in- en verkopen. In 2023 hebben we daarom grote stappen gezet om de CO₂-footprint van onze producten inzichtelijk te maken.

‘Onze CO2-footprint is 8,6% lager dan in 2022, grotendeels door de verhuizing van onze
horti divisie naar een gasvrij pand in Aalsmeer.’

1%

1,1%

1,2%

9,3%

38,5%

25,7%

22,8%

61,5%

61,7%

77,2%

ELEKTRIsche bedrijfs- en leaseauto’s

ELEKTRICITEIT

TRUCKS

BEDRIJFS- en LEASEAUTO’s

GAS

CO2-footprint 2023 (scope 1 en 2)
in percentages weergegeven


Bij het vaststellen van de nieuwe doelstellingen houden we rekening met wat bijvoorbeeld klanten van ons verwachten. Zij vragen steeds vaker naar Science Based Targets (SBT). Dit zijn op wetenschap gebaseerde doelen die voor een grondige analyse van uitstoot en reductieplannen zorgen. Door te werken met deze doelen weten we zeker dat onze doelstellingen, naar rato van de aard en omvang van het bedrijf, voldoende zijn om het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Paardekooper heeft zich al gecommitteerd aan het Science Based Targets initiative (SBTi). Zodra de doelstelling voor de producten (scope 3) is vastgesteld kunnen wij deze doelstellingen laten goedkeuren.

ingehuurd transport, vliegreizen en woon-werk verkeer. Vervolgens bepalen we op basis hiervan onze doelstelling voor deze zogenoemde scope 3 emissies. In ons duurzaamheidsverslag over 2024 vertellen we je daar alles over!

In 2023 introduceerden we een innovatieve herbruikbare koffiebeker die perfect is voor zowel consumptie onderweg als ter plaatse. De beker is speciaal ontworpen, voldoet aan de eisen van koffieautomaten en biedt daarmee een duurzaam alternatief voor wegwerpkoffiebekers. De vending cup voldoet volledig aan de SUP wetgeving.

Unieke coffee vending cup

In 2023 introduceerden we papieren broodsluitclips als alternatief voor de traditionele clips. De traditionele clips zijn gemaakt van polystyreen, een schadelijke plasticsoort die in onze Uitfaseren categorie valt. Deze overstap vermindert onze afhankelijkheid van schadelijke materialen. Bovendien zijn de papieren broodsluitclips geschikt voor machinaal gebruik, waardoor ze ook in industriële bakkerijen in te zetten zijn.

Papieren broodsluitclips

Het afgelopen jaar hebben we Gumtape, een innovatieve en duurzame tapeoplossing, geïntroduceerd. Deze tape is niet alleen zeer effectief in het verzegelen van verpakkingen, maar ook nog eens plasticvrij*. Hierdoor is de tape goed recyclebaar. De tape bevat een watergeactiveerde lijm gemaakt van zetmeel, waardoor het een hernieuwbaar en biologisch afbreekbaar alternatief is voor traditionele plastic tapes. Het papier voor deze tape wordt gewonnen uit FSC beheerde bossen.

Nieuw op de markt: Gumtape

Onze Horti divisie heeft de PVC kokers waarin onze kerstballen verkocht worden, vervangen door PET kokers. Hiermee verschuift deze verpakking in de assortimentsindeling van de categorie uitfaseren naar bewuster.

Van PVC naar PET kerstballenkokers

Op basis van de ervaringen uit de pilots hebben we ook ons BI dashboard nog gebruiksvriendelijker gemaakt. Nieuwe producten die worden aangemaakt, worden hierin automatisch in de juiste categorie van de assortimentsindeling ingedeeld. Dit dashboard geeft zowel inzicht om intern te sturen als extern om in gesprek te gaan met klanten. Zo weten we dat eind 2023 32% van onze producten Duurzamer en 22% Bewuster zijn. In de categorie Uitfaseren zit 3%. Voor 2024 is ons doel om in 75% van de productgroepen in elk geval een duurzamer alternatief beschikbaar te hebben. Komend jaar wordt dit inzicht ook voor onze Horti divisie beschikbaar, zodra zij overgaan op ons nieuwe ERP systeem.

Uit de pilots bleek bijvoorbeeld dat de assortimentsindeling lastig te gebruiken is zonder de juiste training. Na deze pilots zijn we daarom doorgegaan met het trainen van accountmanagers en hebben we ook de binnendienst en ondersteunende afdelingen zoals inkoop, productmanagement en kwaliteit, getraind op deze methode. In totaal zijn 90 collega’s getraind.

We bepalen per product de milieu-impact van materiaal, productieproces, transport én de afvalfase. Begin 2024 ronden we het BI dashboard af waarin we deze footprint per product berekenen. We maken onze footprint compleet door ook te kijken naar andere zaken die impact hebben, zoals

Net als voorgaande jaren hebben we op basis van ons elektriciteits- en brandstofverbruik de CO₂-footprint van onze organisatie bepaald. Het inzicht in het verbruik van onze stores is verbeterd, waardoor deze data betrouwbaarder zijn geworden. Dit heeft geleid tot een lichte bijstelling van onze 2022 footprint. In 2023 hebben we een reductie van 8,6% ten opzichte van 2022 kunnen realiseren. Dit is grotendeels te verklaren door de verhuizing van onze horti divisie naar één gezamenlijk gasvrij pand in Aalsmeer, hierdoor hebben we in totaal 34% minder gas verbruikt. En net als vorig jaar is te zien dat het aantal elektrische auto’s in ons wagenpark toeneemt, waardoor het benzine- en dieselverbruik 17% gedaald is.

Om de komende jaren onze CO₂-uitstoot nog verder terug te dringen, hebben we in 2023 onze reductiedoelstelling herijkt.

Paardekooper vermindert de CO₂-uitstoot van de eigen bedrijfsvoering (scope 1 en 2) in 2030 met 50% ten opzichte van 2022.

Deze reductie willen we realiseren door het verlagen van ons elektriciteits-, gas- en brandstofverbruik. Bijvoorbeeld door groene stroom in te kopen en door het brandstofverbruik van onze zakelijke kilometers aanzienlijk te verlagen. Zo hebben afgelopen jaar 16 van onze vrachtwagenchauffeurs een zuinig rijden training gevolgd. In 2024 wordt de rest getraind en hopen we het resultaat daarvan te kunnen zien in onze footprint.

In 2023 hebben we een actieplan en doelstellingen voor onze organisatie (scope 1 en 2) opgesteld. Daarnaast kijken we uiteraard ook naar de producten die we in- en verkopen (scope 3), aangezien hier onze grootste impact zit. In 2024 berekenen we daarom de impact van onze producten, zodat we ook daar meetbare doelen voor kunnen stellen.

Daktuin van ons nieuwe Horti pand in Aalsmeer

In de komende jaren willen we onze organisatie CO₂-uitstoot halveren.

Dit duurzaamheidverslag over 2023 is ingedeeld in zes thema’s, die bepaald zijn aan de hand van een dubbele materialiteitsanalyse. Daarbij hebben we zowel gekeken naar de impact van Paardekooper op het milieu en de maatschappij als naar de duurzaamheidsrisico’s en kansen voor Paardekooper.

Materialiteitsanalyse uitgevoerd om onze leidende thema’s te bepalen

Scroll naar beneden

3/6

ENVIRONMENT

Verlagen milieueffecten
in de keten

Verduurzamen van het assortiment
doen we samen

Op de Global Fresh Produce and Floral Show in Anaheim Californië presenteerde Broekhof USA zich in een stand volledig gemaakt van gerecycled karton. Collega Dr. Alan Campbell van The LCA Centre gaf een workshop over ‘Transforming Floral Packaging for Sustainability and Profit’.

In 2022 richtten we ons op het opzetten en implementeren
van de assortimentsindeling binnen onze organisatie, in 2023 lag de focus op de toepasbaarheid ervan richting klanten.
We hebben met een eerste groep accountmanagers pilots uitgevoerd bij zes klanten. Hierdoor hebben we inzicht gekregen in hoe onze medewerkers deze tool zo eenvoudig mogelijk kunnen toepassen, waarmee we de assortimentsindeling
kunnen uitrollen naar zo veel mogelijk klanten.

Circulaire ketenpartner

Floral Show

Een kijkje in de keuken
van The LCA Centre

Klantpilots
toetsen in de praktijk

In 2023 hebben we een actieplan en doelstellingen
voor onze organisatie opgesteld.

Paardekooper neemt de verantwoordelijkheid om de impact van onze organisatie op het klimaat te verminderen.
Zo werken we al jaren aan het energiezuinig maken van
onze panden en winkels.

We brengen onze milieu-impact steeds verder in kaart.
Zo kunnen we onderbouwde keuzes maken en de verbeteringen ook daadwerkelijk meten. De focus op het thema ‘verlagen milieueffecten in de keten’ gaat ons helpen om onze impact – samen met onze leveranciers en klanten – verder te verlagen.

credit Willeke Machiels - Fitchd

credit Rogier Boogaard

Inzicht door BI dashboard

Science Based Targets (SBT)

De footprint van onze producten

Scope 1 en 2 CO2-uitstoot van de organisatie

3%

22%

32%

43%