Dit duurzaamheidverslag over 2023 is ingedeeld in zes thema’s, die bepaald zijn aan de hand van een dubbele materialiteitsanalyse. Daarbij hebben we zowel gekeken naar de impact van Paardekooper op het milieu en de maatschappij als naar de duurzaamheidsrisico’s en kansen voor Paardekooper.

De onderwerpen zijn samen met onze stakeholders bepaald.
Er is deskresearch gedaan naar trends, ontwikkelingen en uitdagingen van klanten en vergelijkbare bedrijven.

Materialiteitsanalyse uitgevoerd om onze leidende thema’s te bepalen

HOE VERDER?

DE thema’s van dit duurzaamheidsverslag

PAARDEKOOPER WAARDEKETEN

Betrokken bij onze stakeholders...

We hebben het afgelopen jaar onze stakeholders in kaart gebracht en per doelgroep beschreven hoe we deze betrekken en wie binnen onze organisatie hiervoor verantwoordelijk is.

Scroll naar beneden

2/6

PAARDEKOOPER IN DE KETEN

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2023

Ketensamenwerking als
sleutel voor duurzaamheid

Paardekooper levert al 105 jaar verpakkingsoplossingen.
Wat begon als een winkel in papierwaren, is nu geworden tot een wereldspeler in verpakkingen. We verkopen onze producten alleen aan bedrijven, via groothandel, supermarkt, detailhandel en horeca komen deze bij de consument terecht. Met ruim 21 winkels, 10 kantoren in 7 landen en diverse webshops bedienen we wereldwijd 600.000 klanten per jaar.

Dagelijks zetten zo’n 800 collega’s in onze winkels, logistieke centra en kantoren zich hiervoor in.

De consument, overheden en de retail- en sierteeltketen stellen steeds hogere eisen aan verpakkingen. Wij zien samenwerkingen binnen de keten als dé sleutel om aan deze eisen tegemoet te komen. Zonder samenwerking kunnen we de materiaalketen niet sluiten.