Scroll naar beneden

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2023

TOEKOMST

In 2024 ligt de nadruk op het verder uitwerken van onze aanpak en inzicht op deze thema’s. Het doel is om op ieder thema onze impact meetbaar te maken, doelstellingen vast te stellen en met concrete actieplannen te werken aan verbetering.

Ontwikkeling medewerkers

Circulaire ketenpartner

Duurzaam productassortiment

Business integriteit en transparantie

Eerlijke arbeidsomstandigheden
in de keten

Verlagen milieueffecten in de keten

over dit verslag


ONZE TOEKOMSTREALISATIE

Verdere dank aan 

TEKST

Publicatiedatum APRIL 2024

DESIGN

VIDEO

Fotografie 

REDACTIE

We zetten onze strategie
door in de toekomst


6/6

We werken continu aan de verdere voorbereiding op
Europese wetgeving over niet-financiële verslaglegging (CSRD).
Dit doen we samen met relevante afdelingen in de organisatie,
in samenwerking met Finance. Jaarlijks delen wij onze voortgang in het duurzaamheidsverslag. Met dit tweede duurzaamheidsverslag maken we weer mooie stappen richting een CSRD-proof verslag, onder andere door onze rapportage te focussen op de 6 materiële thema’s.