‘We adviseren
onze klanten over
de impact van wet-
en regelgeving.’

TERUG NAAR HOOFDSCHERM

Onze duurzaamheidsstrategie RESPECT bestaat uit 7 pijlers. De pijlers geven richting aan alles wat we doen op het gebied van duurzaamheid en op ons belangrijkste streven: de verduurzaming van ons assortiment.

PEOPLE

Naast het verduurzamen van producten werken we ook aan goede en eerlijke arbeidsomstandigheden in de gehele keten. Op deze manier werken we aan àlle aspecten van duurzaamheid.

SCIENCE

Ieder verduurzamingsvraagstuk is anders. Meetbaarheid is voor ons daarom een belangrijke voorwaarde. De totale milieu-impact is leidend bij de keuzes die we maken. In The LCA Centre testen we allerlei materialen op samenstelling en impact op het milieu. Zo baseren wij onze keuzes op feiten en niet op onderbuikgevoel of perceptie. 

ENVIRONMENT

Onze assortimentsindeling is een tool waarmee we ons assortiment meetbaar verduurzamen. Alle producten zijn ingedeeld in vijf categorieën, van ‘uitfaseren’ (verpakkingen die op basis van wet- en regelgeving op termijn niet meer zijn toegestaan) tot en met het ontwikkelen en aanbieden van verpakkingen in een circulair systeem.

TRANSPARENCY

We communiceren eerlijk over de impact van producten en maken alleen claims over een lagere milieu-impact als we deze met data kunnen onderbouwen.

COLLABORATION

Veranderen doe je niet alleen, om te verduurzamen moet de hele keten samenwerken. Paardekooper kent de keten, van grondstof tot consument die op de juiste manier moet recyclen. Door met alle partijen in gesprek te gaan, zetten we concrete stappen in de verduurzaming in elke schakel.

EDUCATION

We volgen nauwlettend alle relevante wet- en regelgeving zodat we alternatieven kunnen ontwikkelen en klanten kunnen adviseren wat de impact van wet- en regelgeving voor hen betekent en welke duurzame alternatieven er zijn.

RETHINK

We stimuleren de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. We volgen hierbij de 3R-aanpak: we minimaliseren grondstofgebruik (reduce), maximaliseren hergebruik van producten en onderdelen (reuse) en recyclen grondstoffen zo hoogwaardig mogelijk (recycle). 


RESPECT, dé koers naar een duurzamere wereld