DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2023

INTRODUCTIE

Ian Rasmussen
CEO van Koninklijke Paardekooper Group

39,3%

35%

22,4%

3,3%

OVERIG

13.201

AGRi & INDUSTRY

91.551

HORTI

160.419


FOOD & SERVICES

142.759

TOTAAL  OMZET 

Koninklijke Paardekooper Group 

407.930

Totale omzet KPG 2023
in euro x 1.000

Paardekooper werkt gestructureerd aan een duurzamere organisatie, producten en keten. Wij geloven dat je dit niet alleen kunt, maar elkaar nodig hebt om verder te komen. Samen met onze mensen, klanten en partners gaan we de uitdaging aan en zetten we de wereld van verpakkingen in beweging.

KONINKLIJKE PAARDEKOOPER GROUP
WERELDSPELER IN VERPAKKINGEN

RESPECT,
dé koers naar een duurzamere wereld

Een duurzamere verpakking
voor iedereen!

Scroll naar beneden

Benieuwd hoe verduurzaming van verpakkingen
er in de praktijk uit ziet?

‘Voor mij is de planeet een van de belangrijkste stakeholders. Door haar mee te nemen in onze stakeholderanalyse, dwing ik mezelf om na te denken over de impact van elke beslissing die ik neem.’

Verpakkingen zie je overal, dus ook wij zijn overal.
Als je zaken in beweging wilt brengen, dan moet je weten
wat er speelt. We kennen de belangen, kansen en risico’s.

INZICHT MARKTEN

Een nieuwe kijk op verpakken

Paardekooper & de Koekfabriek
een duurzame samenwerking

Bij de Koekfabriek worden alle koekjes met de hand gebakken door heel bijzondere bakkers; mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Omdat de kans op fouten bij het inpakken groter is, zocht de Koekfabriek een doos die het inpakken de bakkers zo makkelijk mogelijk maakt. 

De Koekfabriek is
al ruim 8 jaar klant
en daar zijn we maar wat trots op.

Meetbare doelstellingen helpen ons vooruit

Meetbare doelstellingen helpen ons vooruit

Dat begint bij het krijgen van inzicht en het stellen van doelen, zodat alle genomen stappen in de goede richting zijn. In 2023 hebben we de volgende doelstellingen vastgesteld:

 • We streven ernaar dat eind 2025 95% van ons papier het FSC-keurmerk heeft.

 • In 2025 neemt 100% van onze leveranciers uit risicolanden deel aan BSCI of vergelijkbaar.

 • In 2030 wil Paardekooper 50% minder CO2 uitstoten dan in 2022.

 • In 2024 maken we de impact van onze producten in de waardeketen inzichtelijk.

1/6

De Koekfabriek
een duurzame samenwerking 

‘In 2030 wil Paardekooper 50% minder CO₂ uitstoten
in vergelijking met 2022. Daarmee leveren we
onze bijdrage aan het klimaatakkoord van Parijs.’

‘Je moet niet onderschatten hoe complex het is als je ‘even’ een hele industrie omvormt. Met ‘easy wins’ kom je misschien wel in de spotlights, maar daar verander je de keten niet wezenlijk mee. Verduurzamen kan en moet je niet te snel willen.’

Het is onze ambitie
om onze organisatie
en de verpakkingen die
wij leveren daar waar mogelijk te verduurzamen om de footprint van producten zo klein mogelijk te maken.

Vijf jaar geleden heeft Paardekooper een nieuwe koers ingezet:
het verduurzamen van verpakkingen in de hele keten.
Met het aantreden van Lyanne Paardekooper in de directie is er een richting gekozen die aansluit bij deze tijd en generatie.
Van groei naar groen.

Susan van Kruijsbergen:

‘Onze impact is steeds beter inzichtelijk, waardoor we aan concreet meetbare resultaten werken, dat maakt mij trots!’

Ondanks dat ons eerste duurzaamheidsverslag vorig jaar op een aantal vlakken meetbare resultaten miste, heeft het enorm geholpen met het inzichtelijk maken en uitdragen van ons duurzaamheidsverhaal. Zowel intern als extern.

Lyanne PAARDEKOOPER

‘Onze rol? Aanjager van duurzaamheid in onze branche.’

Ik geloof in de kracht van verbinding en de invloed die we hebben op anderen. Samen zijn we sterker en maken we het verschil. Daarom wil ik mijn dank uitspreken naar alle collega’s, partners en relaties die ons helpen met onze missie naar een duurzamere wereld.

In dit duurzaamheidsverslag delen we onze inspanningen, maar laten we ook zien dat er nog veel werk te doen is. We zijn voortdurend in ontwikkeling en blijven onze rol als aanjager van duurzaamheid in onze branche vervullen.

Laten we samen bouwen aan een toekomst waarin duurzaamheid niet alleen een woord is, maar een manier van leven. 

Lyanne Paardekooper
CMO & vierde generatie Paardekooper

 • Het aantal circulaire oplossingen die we onze klanten aanbieden is het afgelopen jaar aanzienlijk uitgebreid.

 • We eisen van al onze leveranciers in risicolanden dat ze bij BSCI of een vergelijkbaar platform zijn aangesloten. Door hier actief op te sturen hebben we in 2023 89% dekking van social compliance gerealiseerd.

Hiernaast voorzien we onze klanten dagelijks van advies hoe zij duurzamere keuzes kunnen maken. In dit verslag laten we diverse voorbeelden zien en vertellen onze experts hoe zij hun klanten inspireren de volgende stap te zetten. 

Stel jullie vragen, ga de dialoog met ons aan en daag ons uit! Alleen zo komen we samen verder.

Susan van Kruijsbergen, 
Group Manager Duurzaamheid

Waar we in 2022 vooral werkten aan het implementeren van onze duurzaamheidsstrategie en het laten landen ervan in de organisatie, hebben we in 2023 concrete stappen gezet en presenteren we nu - met trots - onze voortgang.

Het uitvoeren van de materialiteitsanalyse is een belangrijke stap voorwaarts en vormt de basis van dit verslag. In dialoog met onze stakeholders hebben we zes thema’s bepaald die voor Paardekooper het meest belangrijk zijn. Hierover lees je meer in de materialiteitsanalyse. Deze zes thema’s zijn de komende jaren leidend voor onze inspanningen. Zo zetten wij een belangrijke stap richting een CSRD-proof verslag.

Daarnaast vertellen we in dit verslag over diverse stappen met positieve impact die we in 2023 gezet hebben:

 • De CO2 – footprint van onze organisatie is verder verfijnd en er is een reductiedoelstelling en -plan opgesteld.

 • Een groeiend aantal collega’s is bekwaam in het beoordelen van de duurzaamheid van ons assortiment op basis van onze assortimentsindeling, waardoor we steeds meer klanten op basis hiervan kunnen adviseren.

 • Het Product Informatie Management systeem (PIM) is in de eerste divisie geïmplementeerd om nog actiever te kunnen sturen op ons assortiment en om data realtime inzichtelijk te hebben. Voor onze eigen CO2- footprint berekeningen én om beschikbaar te stellen aan klanten.

 • De mate van duurzaamheid van onze producten is nu nog makkelijker inzichtelijk via Power BI dashboards.

 • Onze productteams sturen actief op het sourcen en aanbieden van duurzamere alternatieven.

Om die reden streven we naar duurzame oplossingen die de wereld van morgen positief beïnvloeden. Dagelijks maak ik bewuste keuzes in mijn leven, maar ik besef ook dat de impact die ik als individu maak veel minder groot is dan mijn invloed als ondernemer. Daarom zet ik samen met onze organisatie concrete stappen naar een duurzamere toekomst. 

We zijn trots op onze initiatieven zoals het gebruik van zonnepanelen, het stimuleren van elektrisch rijden en het verduurzamen van onze gebouwen, maar we kijken bij Paardekooper niet alleen naar de CO2-footprint van onze eigen organisatie. De grootste impact die wij als bedrijf hebben, ligt uiteindelijk in het verduurzamen van de verpakkingen die wij leveren. Door kritisch te kijken naar gebruik en materialen is er nog zoveel winst te behalen. Wij bieden onze klanten alternatieven aan en inspireren hen om bewustere keuzes te maken, zonder met het vingertje te wijzen. Onze assortimentsindeling helpt klanten een volgende, duurzamere stap te maken.

Het afgelopen jaar hebben we opnieuw stappen gezet op onze duurzaamheidsreis. Een bedrijf van onze omvang kan alleen succesvol zijn als we ons richten op concrete stappen, of ze nu groot zijn of klein. Want ook kleine stappen leiden uiteindelijk tot verregaande veranderingen.

Als directielid en achterkleindochter van de oprichter van Koninklijke Paardekooper Group neem ik mijn verantwoordelijkheid voor de planeet en de generaties die na ons komen. Als familiebedrijf denken we namelijk niet in jaren, maar in generaties.

Draai je scherm voor optimale weergave!