The LCA Centre kan met forensische apparatuur de samenstelling van materiaal bepalen

TERUG NAAR HOOFDSCHERM

Al meer dan tien jaar is ons onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksbureau The LCA Centre, opgericht door dr. Alan Campbell, de plek waar wij materialen testen, life cycle assessments uitvoeren en de impact van onze verpakkingen meten.

Voor de Horti divisie ontwikkelde The LCA Centre een vergelijkende peerreviewed LCA voor 9 verschillende bloemenhoezen, volgens de geldende LCA standaarden. Op basis van deze gepeerreviewde LCA ontwikkelden zij ook een tool waarmee Paardekooper verschillende maten en samenstellingen kan vergelijken om zo samen met klanten gegronde afwegingen te kunnen maken.

LCA tool voor bloemenhoezen

Bij het berekenen van de milieu-impact houdt The LCA Centre niet alleen rekening met de recyclebaarheid van materialen, maar ook of het aannemelijk is dat een product ingeleverd wordt voor recycling of hergebruik. Dit leidt tot een zo realistisch mogelijk resultaat.
The LCA Centre vervult met haar tests een unieke
rol in de ontwikkeling en het gebruik van verpakkingsoplossingen. The LCA Centre achterhaalt niet alleen de waarheid, ze ontkracht ook misverstanden.

Het belangrijkste bij een studie is het verkrijgen van inzicht in een materiaal, ook voor naleving van de verscherping van bijvoorbeeld de SUP-wetgeving, waardoor gefundeerde keuzes gemaakt kunnen worden.

Misverstanden ontkrachten

Buiten dat een verpakking moet voldoen aan regelgeving en veiligheid, willen ondernemingen claims doen over duurzaamheid, samenstelling en herkomst. Deze claims zijn vaak gebaseerd op input van producent en leverancier. De claims die producenten doen zijn echter niet altijd juist, alleen heeft de ondernemer en soms zelfs de leverancier niet altijd de mogelijkheid de claim te controleren. The LCA Centre biedt dan uitkomst. Zij kan met forensische apparatuur de samenstelling en herkomst bepalen en gebruikt deze informatie om de milieu-impact te berekenen. De kleinste details, zoals het productieland en de manier van transport hebben invloed op de milieu-impact. Denk hierbij aan het type elektriciteit dat in het productieland gebruikt wordt, het type vrachtwagen of uit welk land de grondstoffen komen. Al deze factoren worden meegenomen.

The LCA Centre richt zich op drie belangrijke gebieden:

  • het maken van LCA studies van verpakkingen

  • het verstrekken van reverse engineering op verpakkingen en technisch advies

  • het verkrijgen van inzicht in toekomstige wet- en regelgeving

‘De wereld van verpakkingen is fors veranderd en de complexiteit van verpakkingen is enorm toegenomen. Een Life Cycle Assessment is een studie om de milieu-impact van materiaal te berekenen.’

Loek Waegemaekers,
verpakkingstechnoloog:

Misleidende claims

Een kijkje in de keuken van The LCA Centre

‘Ik kom uit een familie met roots in de verpakkingen. Daarmee ben ik tweede generatie verpakkingsexpert. In 1985 maakte ik mijn eerste LCA studie van een verpakking en 20 jaar geleden voorspelde ik al dat het milieu een van de belangrijkste speerpunten zou worden in de wereld van verpakkingen. Vandaag de dag zien we dat dit ook echt zo is. De vraag naar product life cycle assessments neemt enorm toe', aldus Alan Campbell.